top of page

Film music

Diera v hlave

dokumentárny FILM

Philipp Schenker - spev

Milan Jakeš - husle

Tomáš Mika - gitara

Ondřej Komárek – kontrabas

Roman Zabelov – akordeón

director: Róbert Kirchhoff

premiere: 2016

Z mesta do mesta

dokumentárny seriál

Andrej Gál - cello

Michal Paľko - dulcimer

director, producer - Ivan Ostrochovský

premiere: 2013, Slovak television

Prvá: Lokvencová Husáková

dokumentárny FILM

Miroslav Tóth - piano, harpischord

premiere: 2013

WeC verejná

dokumentárny FILM

Jana Kačuriaková - accordeon
Miroslav Tóth - composition
Katarína Hlinčíková - film director

premiere: 2014

Slovenské kino: Jánošík

dokumentárny FILM

Michal Paľko - fujara
Miroslav Tóth - composition, objects

film director: Lenka Chovanec - Moravčík

premiere: 2014

Homo Video

studentsky FILM

Petr Vrba - clarinet, objects
Miroslav Tóth - composition, electronics
From documentary film: Homo video
film director: Katarína Hlinčíková

premiere: 2013

Duch v stroji

documentary FILM

Miroslav Tóth - alto sax., vacuum cleaner

Róbert Kirchhoff - film director

premiere: 2010

Slovensko 2.0: Bez vône

film

Miroslav Tóth - vocal, keyboards

Zuzana Liová - film director

premiere: 2012

bottom of page