top of page

OPERY

ZÁHADA TYČE
The Mystery of a Bar

opera

Actors:
Jana Wernerova
Martin Burlas
Samuel Szabo

Zuzana Psotková

Peter Kočiš 

Nela Kornetová 

Anders Firing Aardal

Heiki Eero Riipinen

Libreto, dramaturgy: Miroslav Tóth

Director, lightdesing: Jan Komárek

Music: Miroslav Tóth

Costumes, scenography:

Lenka Kuchareková,

Bára Formanová

premiered: 19.04.2017, Tabačka, Košice

Operná trilógia bola zakončená v podobe novej variácie inštitucionálno - opernej parafrázy plnej záhadných výjavov. Tentokrát miliardy kilometrov od zeme, na planéte Pluto, kde ľudstvo postavilo základňu. Opera Záhada tyče sa pokúša o rekonštrukciu života ľudí na planéte 134330 Pluto, ako prestupnej stanici do ďalšej galaxie. Život na Plute znamenal nemožnosť návratu pre tých, ktorí sa ho rozhodli osídliť. Po prvých mesiacoch záujmu nastali roky postupného zabudnutia. Ďalšia misia na Pluto nakoniec nastala až o 67 rokov neskôr ako bol pôvodný plán. Všetko čo nám bolo doteraz povedané o živote osídlovateľov sa prudko rozchádza s nájdenými zápiskami výskumníka Samuella.

Miroslav Tóth’s opera trilogy was end up as a new variation of an instrumental-opera paraphrase full of mysterious imagery. This time, it was billions of kilometres away from the Earth, on the planet of Pluto, where mankind has built their first base. The Mystery of a Bar opera attempts to reconstruct the life of the first people on the planet of 134330 Pluto as a transfer station to the next galaxy. Life on Pluto meant the impossibility of returning for those who were the first to choose to settle there. After the first months of interest, years of gradual oblivion came. After all, the next mission to Pluto did not come until about 67 years later than the original plan. Everything we have been told about the first settlers’ life so far sharply diverges from the discovered entries of Samuell the researcher.

TYČ
The Pole

video opera

Actors:
Jana Wernerova
Martin Burlas
Samčo brat dážďoviek
Anna Anderluh
András Cséfalvay
Lenka Pastorová
Petra Torkošová

Libreto, director, music, camera and editor:

Miroslav Tóth
Lightdesing: Marek Kundlák, Ladislav Mirvis
Costumes: Emma Korpová
Animation: Jakub Pišek
Visage: Diana Brocko
Scene: Maroš Schmidt

Production: Zuzana Kotiková,

Júlia Grajciarová

premiere: 28.06.2016, festival Kiosk,Žilina

 „Tyč“ je vytváraná ako forma variatívne premenného diela, ktorá pri novom naštudovaní zmení dramaturgický obsah. Jej podoba záleží od miesta a média realizácie. Video opera je teda druhou verziou. Prvá vznikla v Arnheme pod názvom „Zázračná masážna tyč“ v rámci K.A.I.R. rezidencie v roku 2013. S Marekom Kundlákom sme vytvorili sitespecific predstavenie, kedy diváci pohybom po opustenej kancelárskej budove sledovali dej. Za postavu ministra bola obsadená „Výťahová šachta-strojovňa“, ktorú videli diváci pohľadom na strechu vedľajšej budovy. Nakoniec Šachta pristála na javisku a rozhodla dej.

Video opera Tyč je dejovou obmenou. Podtext sci-fi vracia do reality inštitucionálneho hierarchického usporiadania. Budúcnosť je vyjadrená paradoxným návratom do minulosti. Filmovali sme v priestoroch bývalého apartmánu Andreja Kisku v hoteli Devín, podzemnej chodbe Slovenskej televízie alebo vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Kde je za tým všetkým opera? V retrográdnom návrate zhudobnenia cyklických procesov odvolávania a vymenovania.

predstavenie 4.4.2017 v Prahe s Orchestrom Berg podpoorila: 

Oko za oko

Eye for an Eye

video opera

Actors: Marek Kundlák,

Samuel Szabo (Samčo brat dážďoviek)

Andrea Ľuptáková, Anna Čonková,

Kristína Horníková, Erik Pánči,

Kristína Hanzenová, Mikuláš Havrila,

Michaľ Paľko

Story: Miroslav Tóth, Marek Kundlák
Music: Miroslav Tóth
Libreto: Marek Kundlák, Miroslav Tóth
Theather Director: Marek Kundlák
Film Director, Script, Camera: Miroslav Tóth
Costumes: Emma Korpova

Musicians: Musica falsa et ficte ensemble
Conductor: Miroslav Tóth
Production: Zuzana Kotíková 

premiere: 25.01.2015, Košice

Dej sa odohráva v Humennom. Skúma otázku fiktívnej adaptácie bývalého profesionálneho vojaka na civilné pracovné prostredie po ukončení služby v ozbrojených silách. Hlavný hrdina postupne obchádza mesto a vyberá si miesto na založenie fabriky. Vzniká konfrontácia medzi životom v realite a reminiscenciou na armádny život. Hlavný hrdina sa snaží využiť potenciál “zabudnutosti” mesta ako “trojuholníku smrti” ­- oblasti roky zamorenej trojicou veľkých fabrík (Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou) – známou vysokou nezamestnanosťou. Opera kombinuje dokumentárne filmové prvky s prednahratým spevom na videoprojekcii, komponovanou a improvizovanou hudbou a javiskovou hereckou akciou.

The story takes place in eastern-Slovakian town of Humenné. It depicts the struggle of an ex-soldier to fit in the civil shoes after leaving the army. He comes to Humenné with a plan to open a weapon factory. There´s a significant tension between his civil present and his military past. This unnamed “Man” tries to benefit from the position of the town in “forgotten east” far from the capital, and also from the high unemplyment rate of the highly poluted region, nicknamed as “a triangle of death”. The goal seems to be reachable and we witness the Man´s green-suit cynicism that makes him successful in his path. How far does this attitude lead him? The opera combines documentary video sequences with pre-recorded singing, composed and improvised live music and stage action of 2 actors.

Zub za zub

A Tooth for a Tooth

 video opera

Actor: Marek Kundlák

Story: Miroslav Tóth, Marek Kundlák
Music: Miroslav Tóth & Michal Paľko
Libreto: Marek Kundlák
Theather Director: Marek Kundlák
Script, Camera: Miroslav Tóth
Musicians: Miroslav Tóth - vocal, soprano

saxophone, Michal Paľko - dulcimer,

Andrej Gál - cello

premiere: june 2013, Banská Štiavnica

Jednoaktová video opera pre sólistu, predsamplovaný zbor obyvateľov Banskej Štiavnice, extenzívny vokál, cimbal a soprán saxofón, ktorá vznikla počas rezidencie autorov v júni 2013 v kultúrnom centre Banská St a nica Contempory.

Pár kilometrov od stredu Eúropy obklopujú niekdajšie slávne banské mesto industriálne ruiny. Do tohto miesta zašlej priemyselnej slávy prichádza návštevník z hlavného mesta. Bratislavčan, ktorý tiež chce vlastniť kúsok histórie, pretože tá, ktorá je vystavená na obdiv turistom, už nie je pre domácich. V centre mesta stojí históriou opradená, slávna ruina, ktorá by prišla vhod: dom Maximiliána Hella.

One act video opera for solo vocal, prerecorded choir of Banská Štiavnica residents, extensive vocal, cimbalon, cello, soprano saxophone, actor and dancer.

A few kilometers away from the geographical midpoint of Europe, industrial ruins surround a once famous mining town. A visitor from the capital city comes to the small town of forgotten industrial fame. The Bratislava local who also wants to own a piece of history that is exposed to the admiration of tourists, but no longer exposed to the local residents. At the same time, there is a fabled legendary ruin that would come in handy. That is the house of Maximilian Hell.

bottom of page